Bezpłatne warsztaty: „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw” – Rzeszów 08.05.2017 – zaproszenie


Podkarpacki Klub Biznesu wspólnie z Konfederacją Lewiatan zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty  w ramach projektu „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Warsztaty dedykowane są przedsiębiorcom, którzy posiadają już wiedzę na temat zasad otrzymywania wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie. Spotkanie skierowane jest również do tych, którzy posiadają gotowy pomysł związany z przygotowaniem projektu i są zainteresowani stworzeniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

 

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po zakończeniu warsztatów przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji z trenerami, przedstawicielami punktu konsultacyjnego oraz przedstawicielami jednostek badawczo-rozwojowych.

 

Termin: 8 maja 2017 r.

Miejsce: Hotel Hilton Garden Inn, Rzeszów ul. Kopisto 1

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę internetową projektu: www.eurodlafirm2014-2020.pl