II Ogólnopolska Konferencja – Forum Gospodarcze: 25.10.2018


Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.
oraz
Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ
serdecznie zapraszają na
II Ogólnopolską Konferencję – Forum Gospodarcze
odbywającą się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego
na temat:
„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI – WYBRANE ASPEKTY”

 

  Termin: 25 października 2018 roku   

  Godzina: 9:00

  Miejsce: Aula im. prof. Jerzego Chłopeckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. mjr. H. Sucharskiego 2 w Rzeszowie

 TEMATYKA KONFERENCJI:

– Polityka bezpieczeństwa firmy, a przeciwdziałanie atakom cybernetycznym,
– Metody przeciwdziałania atakom opartym o inżynierię socjalną,
– Aktualne zagrożenia dla instytucji i firm w przestrzeni wirtualnej,
– Środki techniczne wykorzystywane przy realizacji ataków na systemy informacyjne,
– Metody przeciwdziałania atakom na systemy informacyjne – wykrywanie i neutralizacja ataków,
– Możliwości transferu ryzyka z tytułu zagrożeń cybernetycznych,
– Czynnik ludzki w bezpieczeństwie cybernetycznym.

 Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

 Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać/przekazywać na adres e-mail: biuro@instytutryzyka.pl lub pod nr tel. 17/866-12-67 do   dnia 18.10.201

 Formularz zgłoszeniowy: tutaj