Konferencja Prawo i Biznes oraz Prawo i RODO


W imieniu CWK Operator Sp. z o.o.– Członka PKB zapraszamy na dwie konferencje z cyklu „Prawo i…”: „Prawo i Biznes” oraz „Prawo i RODO”.

Na każdą z konferencji można kupić osobny bilet lub jeden łączony, upoważniający do wejścia na całe wydarzenie. Istnieje także możliwość kupienia biletu łączonego z lunchem, który obędzie się podczas przerwy między konferencjami. Dla członków Podkarpackiego Klubu Biznesu przygotowaliśmy bilety z 25% zniżką.

Rejestracja: https://prawoi-promo25.evenea.pl

Hasło: 25pibpir042018

 

AGENDA WYDARZENIA*:

Konferencja Prawo i Biznes:

8:30-9:00 Rejestracja na Konferencję Prawo i Biznes

9:00-9:50 Panel I – Konstytucja biznesu – m.in. prawo przedsiębiorców, zmiany w CEIDG, ulga na start, zmiany dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej, działalności nierejestrowane.

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-10:50 Panel II – Nowelizacja kodeksu pracy obejmująca m.in. urlopy wypoczynkowe, umowy cywilnoprawne czy premie pracownicze.

10:50-11:00 Przerwa kawowa

11:00-11:50 Panel III – Nowoczesna księgowość – Jednolity Plik Kontrolny, split payments, elektroniczny podpis.

11:50 -12:30 Przerwa na lunch

Konferencja Prawo i RODO:

12:00-12:30 Rejestracja na Konferencję Prawo i RODO

12:30-13:30 Panel I – RODO podstawowe pojęcia i informacje. Normy i standardy w ochronie danych osobowych. Przeprowadzenie audytu obecnie stosowanych zabezpieczeń.

13:30-13:40 Przerwa kawowa

13:40-14:40 Panel II – Nowe metody pozyskiwania danych osobowych oraz przechowywanie baz danych. Uzyskiwanie pozwoleń do przetwarzania posiadanych już informacji.

14:40-14:50 Przerwa kawowa

14:50-15:50 Panel III – Obowiązki administratora danych: zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych – prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:00 Panel IV – Praktyczne aspekty bezpieczeństwa w IT.

17:00-17:10 Przerwa kawowa

17:10-18:10 Panel V – Prawa jednostki w RODO – m.in. prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych, prawo do bycia zapomnianym.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Termin:   19 kwietnia 2018r. – czwartek; godz.:  8:30 – 18:10

Miejsce:  G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce

Wydarzenie stanowi część realizowanego przez G2A Arena cyklu „Prawo i…”, którego głównym celem jest przedstawienie bieżących zmian w regulacjach prawnych, dotykających najbardziej newralgicznych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia dziedzin życia. Poszczególne edycje cyklu adresowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i osób spoza sektora biznesowego, zainteresowanych realnymi konsekwencjami wprowadzanych nowelizacji.

Tematyka konferencji „Prawo i biznes” oscylować będzie wokół nadchodzących, kluczowych z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność biznesową zmian w prawie gospodarczym, prawie pracy oraz prawie ochrony danych osobowych. W ramach przewidzianych paneli dyskusyjnych poruszone zostaną zagadnienia tzw. Konstytucji Biznesu, nowelizacji Kodeksu pracy obejmującej m.in. urlopy wypoczynkowe, umowy cywilnoprawne czy premie pracownicze, a także nowoczesna księgowość.

Tematyka konferencji „Prawo i RODO” będzie poświęcona rozporządzeniu unijnemu o ochronie danych osobowych (RODO), zawierającemu przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. każdego przedsiębiorcę w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy i obostrzenia. Konferencja ma na celu przygotowanie osób decyzyjnych w firmach oraz pracowników na nadchodzące zmiany, aby uchronić przedsiębiorców przed karami za naruszenie przepisów. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy takie jak: podstawowe pojęcia i informacje na temat RODO, rejestr czynności przetwarzania, pozyskiwanie i przechowywanie baz danych osobowych, obowiązki administratora danych oraz prawa jednostki po wprowadzeniu rozporządzenia.

Więcej informacji na temat Cyklu „Prawo i…” na: www.prawoi.pl

Więcej informacji na temat Konferencji Prawo i Biznes na: www.prawoi.pl/biznes

Więcej informacji na temat Konferencji Prawo i RODO na: www.prawoi.pl/rodo