Ogólnopolska Konferencja – zaproszenie


Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapraszają na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawicieli organów administracji publicznej w tym samorządowej, związków zawodowych oraz studentów.

Celem niniejszej konferencji jest merytoryczne i praktyczne wsparcie uczestników rynku pracy w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy oraz zwrócenie uwagi na społeczną odpowiedzialność pracodawców w kontekście dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i życie swoich pracowników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 28 kwietnia 2017r., godz. 9:30

Miejsce: Rzeszów ul. Wierzbowa 16, Sala Konferencyjna Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

W związku z ograniczoną liczbą miejsc zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numer: 17 867 52 18 w terminie do 25.04.2017r.