Pakiet przewozowy – bezpłatne śniadanie podatkowe Deloitte – zaproszenie


Firma Deloitte zaprasza na bezpłatne śniadanie podatkowe, podczas którego zaprezentowane zostaną nowe obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z nowych regulacji w zakresie systemu monitorowania drogowego przewozu niektórych towarów, w tym wyrobów akcyzowych.

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2017r. w Rzeszowie, a jego celem jest przedstawienie konsekwencji, jakie niesie za sobą ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Przede wszystkim omówimy najważniejsze kwestie wynikające z ustawy dla przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży, nabyć bądź przewozu towarów objętych wskazaną ustawą.

 

W szczególności omówimy następujące zagadnienia:

  • zakres obowiązków spoczywających odpowiednio na podmiocie wysyłającym wyroby akcyzowe, podmiocie odbierającym oraz przewoźniku, w tym zakres informacji, które powinny być zawarte w zgłoszeniu rejestrowanym w systemie PUESC oraz zagadnienia związane z aktualizacją zgłoszenia oraz jego uzupełnieniem;
  • przypadki wyłączenia określonych przemieszczeń towarów z obowiązku raportowania w systemie;
  • zakres kontroli przewozu towarów oraz uprawnienia organów właściwych do przeprowadzenia kontroli;
  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy oraz wysokość kar pieniężnych;
  • praktyczne problemy wynikające z wchodzących w życie przepisów;
  • działania jakie powinny zostać podjęte.

 

Termin: 21 kwietnia 2017r., godz. 10:00 – 12:30

Miejsce: Hilton Garden Inn, Rzeszów, al. Kopisto 1

 

Pełna agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej Deloitte.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (konieczna jest wcześniejsza rejestracja). Liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucenia zgłoszeń przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.