Śniadanie biznesowe: „Podatki dochodowe i ceny transferowe” – 13.11.2018


Podatki dochodowe i ceny transferowe 2019 – ważne zmiany

Bezpłatne śniadanie biznesowe Deloitte

W imieniu firmy Deloitte serdecznie zapraszamy na bezpłatne śniadanie podatkowe, podczas którego omówione zostaną najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych w 2019 roku.

Termin: 13.11.2018r.

Godzina: 10.00-13.00

Miejsce: Rzeszów – Hilton Garden Inn (al. Kopisto 1)

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatkach dochodowych i cenach transferowych dotykają szerokiego kręgu podatników. Dotyczą m.in. zmian w zakresie cen transferowych, zmian w odniesieniu do podatku u źródła, a także klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz wprowadzenia szerokiego obowiązku informowania o tzw. „schematach podatkowych”.

 

Agenda szkolenia:

 1. Zmiany w cenach transferowych
 • nowe progi dokumentacyjne
 • prowadzenie nowych warunków dla sporządzenia dokumentacji Masterfile
 • wynagradzanie za usługi o niskiej wartości dodanej
 • wysokość wynagrodzenia z tytułu pożyczek
 • terminy związane z obowiązkami w zakresie cen transferowych
 • nowy formularz CIT TP
 • zasady dokonywania korekt cen transferowych
 1. Zmiany w podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej
 • rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe na wzór „sankcji VATowskiej”
 • istotne zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • informowanie o schematach podatkowych
 • exit tax – podatek przy zmianie rezydencji podatkowej
 • zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych

Spotkanie będzie miało formę interaktywnej prezentacji, w czasie której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Adresatami spotkania są Prezesi, Członkowie Zarządów, Dyrektorzy Finansowi, Główni Księgowi oraz Menedżerowie finansowi i podatkowi średnich i dużych przedsiębiorstw.

Warunki uczestnictwa:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (konieczna jest wcześniejsza rejestracja prze stronę internetową organizatora – LINK ).

Ilość miejsc ograniczona. W spotkaniu mogą wziąć udział maks. 2 osoby z danej firmy/grupy.