Szkolenie: Nowości i kluczowe orzecznictwo z zakresu prawa pracy
6 grudnia 2017


Kancelaria Kubas Kos Gałkowski – Członka PKB zaprasza na spotkanie, podczas którego omówiony zostanie temat: „Nowości i kluczowe orzecznictwo z zakresu prawa pracy”.

Od ponad roku prowadzone są intensywne działania w celu przygotowania nowego kodeksu pracy. Prace dwóch komisji kodyfikacyjnych przyniosły już pierwsze efekty i wiadomo już, że nowa regulacja w zakresie indywidualnego prawa pracy niesie ze sobą szereg wyzwań dla pracodawców. Podczas spotkania zostaną omówione uniwersalne zagadnienia dotyczące korzystania z mienia służbowego oraz przepisów z zakresu organizacji pracy. Program obejmuje także panel dotyczący nowych standardów ochrony danych osobowych w firmie, które będą musiały znaleźć zastosowanie w każdej organizacji zatrudniającej pracowników.

25 maja 2018 roku wejdzie w życie przełomowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które niemal zupełnie zmieni otoczenie prawne w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce.

Program spotkania:

09.30 – powitanie i śniadanie;

10.00 – omówienie najnowszych zmian w prawie pracy, oraz zmian jakich pracodawcy powinni spodziewać się w nadchodzącym roku; porównanie umów cywilnoprawnych oraz umowy o pracę jako form prawnych zatrudniania pracowników, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w tym zakresie; stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w stosunkach pracowniczych;

11.00 – przerwa kawowa;

11.15 – omówienie dopuszczalnych prawem sposobów zakończenia stosunku pracy z uwzględnieniem praktycznych aspektów poszczególnych rozwiązań; zabezpieczenie interesów pracodawcy poprzez wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących zakazu konkurencji;

12.15 – przerwa kawowa;

12.30 – przedstawienie problematyki pracy w godzinach nadliczbowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ewidencją czasu pracy, wynagradzaniem pracowników oraz omówieniem powyższych zagadnień na przykładach; problematyka powierzania pracownikom mienia służbowego oraz ustalania reguł korzystania z niego w celach prywatnych;

13.15 – dyskusja.

 

Termin:  14 grudnia 2017r. czwartek, godz. 09:30 – 13:30

Miejsce: Hotel Blue Diamond Hotel Active SPA, 36-001 Trzebownisko, Nowa Wieś 414.

 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać do dnia 12.12.2017r. telefonicznie pod numerem: 17 85 32 844, 605 999 708 lub mailowo na adres: a.majka@pkb.net.pl