Szkolenie z RODO – 22 marca 2018r.


W imieniu Instytutu Analizy Ryzyka zapraszamy na spotkanie, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, w aspekcie nowych regulacji.

25  maja br. roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia wymogi stawiane przedsiębiorcom w zakresie ich ochrony.

RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe osób fizycznych.

Podczas spotkania omówione zostaną propozycje konkretnych i praktycznych rozwiązań z zakresu Ochrony Danych Osobowych firmy/przedsiębiorstwa a także podjęcia współpracy w  tym zakresie z fachowym doradztwem w trybie indywidualnym.

Program:

9.30 – 9.50 Omówienie zagrożeń, podatności i incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji, zaangażowanie pracowników w proces zarządzania ryzykiem (również na przykładach)

9.50 – 10.15 Wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne do ich realizacji, obowiązki dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalność danych osobowych

10.15 – 10.30  przerwa kawowa

10.30 – 10.50 Identyfikacja zbiorów danych osobowych, ich struktury oraz miejsc ich przetwarzania (na konkretnym przykładzie);

10.50 – 11.35 Przetwarzanie danych osobowych w organizacji:

  • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń przetwarzania danych osobowych,
  • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące stanowisk przetwarzania danych osobowych,
  • Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informacyjnych i informatycznych;

11.35 – 11.50  przerwa kawowa

11.50 – 12.35 Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji:

  • Praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”
  • Praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”

12.35 – 13.00 Incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych;

13.00 – 13.15 Dyskusja i zakończenie spotkania.

 

Termin:   22 marca 2018r. – czwartek; godz.:  9:30 – 13.15 

Miejsce:  Grand Hotel Boutique; ul. Dymnickiego 1A, 35-030 Rzeszów

 

Prelegenci spotkania:

Sławomir ADAMCZYK – audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa/urzędu, audytor certyfikowany PIKW, wykładowca akademicki z zakresu audytu i ODO oraz szkoleniowiec w tym zakresie;

Magdalena BOROWIK – audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa, urzędu, mianowany urzędnik służby cywilnej, wykładowca akademicki, szkoleniowiec/trener z zakresu ochrony danych osobowych;

Maciej GAJEWSKI – audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa, urzędu, ABI urzędów państwowych, mianowany urzędnik służby cywilnej, wykładowca akademicki, ekspert bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,  szkoleniowiec/trener z zakresu cyberbezpieczeństwa;

Mirosław HAJDER –– wykładowca akademicki i pracownik naukowy, szkoleniowiec/trener z zakresu ochrony danych osobowych, audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa, urzędu, ekspert bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych;

Dariusz KOZŁOWSKI – audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa, urzędu, szkoleniowiec/trener z zakresu ochron danych, wykładowca akademicki;
Bartłomiej WOJTYŚ – audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa, urzędu, audytor systemów bezpieczeństwa technicznego, kwalifikowany pracownik ochrony technicznej, projektant i wykonawca systemów bezpieczeństwa,

Katarzyna WOJTASZYN -– audytor bezpieczeństwa instytucji/firmy/przedsiębiorstwa, urzędu,  Coach z akredytacją ACC ICF, CALC WIAL, autorka warsztatów z zakresu problematyki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, trener/szkoleniowiec z zakresu ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu należy przesyłać na adres mailowy: a.zawada@pkb.net.pl najpóźniej do 20.03.2018r.