Zamrożenie cen energii – czas tylko do 26 lipca!


Przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące nowelizacji ustawy „prądowej” dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Sejm w kolejnej nowelizacji zamraża ceny energii elektrycznej na cały 2019 rok dla mikro i małych firm do poziomu z dnia 30 czerwca 2018 r.

Najważniejsze założenia:

  • Za okres 01.01.2019-30.06.2019 sprzedawcy będą dokonywać korekty ceny energii elektrycznej do poziomu z dnia 30 czerwca 2018r.
  • Na kolejny okres tj.: 01.07.2019-31.12.2019 – aby ceny nadal mogły zostać utrzymane na w/w poziomie – należy złożyć oświadczenie do sprzedawcy o spełnianiu przez Firmę kryteriów dotyczących wsparcia.

TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA TYLKO DO 26 LIPCA!

UWAGA: Brak złożenia oświadczenia będzie skutkowało stosowaniem cen ujętych w umowach podpisanych na 2019 r.