Dane osoby zgłaszającej:

Podany e-mail musi się zgadzać z adresem podanym w Deklaracji członkowskiej

Opis zgłaszanej oferty:

Maksymalnie 90 dni od daty bieżącej
Pozostało 160 znaków

1.

Pierwsza grafika wykorzystana będzie jako grafika główna wpisu - wyróżniająca na liście ofert
(docelowy rozmiar 800x600px, maksymlany rozmiar pliku 5MB, dopuszczalne typy plików: .jpg; .png)

2.

3.

4.

5.

Pozostałe grafiki w przypadku ich dodania tworzyć będą galerię dołączoną do treści oferty
(docelowy rozmiar 600x600px, maksymlany rozmiar pliku 5MB, dopuszczalne typy plików: .jpg; .png)

1.

2.

3.

4.

5.

Przesłane pliki zostaną dołączone do oferty jako lista załączników
(maksymlany rozmiar pliku 5MB, dopuszczalne typy plików: .pdf; .doc; .docx; .xls; .xlsx; .ppt; .pptx)


Pola oznaczone symbolem * są polami wymaganymi

Instrukcja zamieszczenia ogłoszenia:


1. Należy wypełnić dane osoby zgłaszającej. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych czerwoną gwiazdką) oraz wskazać adres e-mail podany w Deklaracji członkowskiej. W przypadku, gdy Użytkownik nie wie jaki to adres mailowy prosimy o kontakt z Biurem Podkarpackiego Klubu Biznesu.


2. Konieczne jest wskazanie tytułu oferty oraz jej ważność. Wszystkie oferty po upływie ich ważności zostaną usunięte. Maksymalny okres ważności oferty to 90 dni. Po tym terminie każde ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte.


3. Należy podać korzyści finansowe jakie będzie mieć firma zrzeszona w Podkarpackim Klubie Biznesu.


4. W treści oferty należy opisać swoją ofertę. Nie ma limitu znaków. Niemniej jednak sugerowane jest zamieszczanie zwięzłych i rzeczowych informacji.


5. Można zamieścić grafikę w postaci zdjęcia bądź logotypu firmy. Grafika ta będzie znajdować się na głównej stronie modułu.
Wymagania techniczne: rozmiar pliku to 800x600px, maksymalny rozmiar to 5MB, dopuszczalne formaty: .jpg, .png.


6. Możliwe jest także załączenie dodatkowej grafiki, która zostanie dołączona do treści oferty.
Wymagania techniczne: rozmiar pliku to 800x600px, maksymalny rozmiar to 5MB, dopuszczalne formaty: .jpg, .png, maksymalna liczba plików to 5.


7. Istnieje możliwość dołączenia dodatkowych materiałów dotyczących prezentowej oferty bądź działalności firmy. Takie dokumenty zostaną dołączone do oferty jako lista załączników.
Wymagania techniczne: maksymalny rozmiar pliku 5MB, dopuszczalne formaty plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, maksymalna liczba plików to 5.


8. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół, zatwierdzeniu oświadczenia i wysłaniu oferty – na wskazany adres mailowy automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie.


9. Po akceptacji przez administratora oferta zostanie zamieszczona na stronie i jednocześnie przesłany zostanie mail z informacją.