Podkarpacki Klub Biznesu powstał w październiku 2000 r., a 11 grudnia tego samego roku w Sali Kongresowej dawnego Hotelu Rzeszów uroczyście zainaugurowano jego działalność. Jest dobrowolną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców a obszarem swojego działania obejmuje cały region Podkarpacia. Wszyscy przedsiębiorcy – założyciele PKB – kierują firmami, które osiągnęły znaczący sukces w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.


Podkarpacki Klub Biznesu obecnie zrzesza ponad 250 przedsiębiorców podkarpackich oraz blisko 500 przedstawicieli firm poprzez Regionalne Izby Gospodarcze.


Działalność Podkarpackiego Klubu Biznesu rozpoczęła się od analizy potrzeb odnośnie oczekiwań przedsiębiorców wobec powstałej organizacji. Od samego początku swojej aktywności Klub poszukiwał takich form współpracy z zrzeszonymi firmami, które przynosiłyby wymierną korzyść zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla naszego regionu.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Klubu, które odbyło się w marcu 2001 r. zaowocowało utworzeniem Grup Zakupowych, z których w krótkim czasie zaczęły korzystać zrzeszone w Stowarzyszeniu firmy. Kilka miesięcy później podpisano już pierwszą umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym a zaraz potem z operatorem telefonii komórkowej. Dzięki korzystnym warunkom zakupu poszczególnych usług wypracowanych z dostawcami – przedsiębiorcy otrzymali wówczas bardzo atrakcyjne cenowo warunki korzystania z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń życiowych a także możliwość znacznie tańszego zakupu usług telefonii komórkowej.

Jednocześnie cały czas trwały konsultacje na temat powołania kolejnych grup, które z powodzeniem – w znacznie rozszerzonym już zakresie – funkcjonują do dzisiaj.

Do realizacji zadań Klubu w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr podkarpackiego sektora MŚP oraz promowania idei przedsiębiorczości wśród zrzeszonych firm powstało Biuro Projektów. Od roku 2001 efektywnie pozyskuje ono środki zewnętrzne, które są przeznaczane na: rozwój zasobów ludzkich, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, regionalne badania rynku pracy, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników oraz seminaria ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do wiedzy. Przez kilkanaście lat swojego istnienia Biuro Projektów PKB zrealizowało ponad 20 projektów na łączną kwotę blisko 20 mln zł.