Jednym z ważnych założeń w działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu jest pomoc najuboższym i potrzebującym.


Od początku swojego istnienia Klub przeznacza na te cele środki pieniężne zbierane podczas organizowanych aukcji charytatywnych oraz pochodzące z części wypracowanego zysku.

Już podczas pierwszego spotkania integracyjnego Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu, które odbyło się wiosną 2002r. na dziedzińcu Zamku w Łańcucie, przeprowadzono licytację prac plastycznych, wykonanych przez dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Łące. Zebrane wówczas środki pieniężne w kwocie 46 tys. zł. przeznaczono na zakup ubrań, mebli, pomocy naukowych dla dzieci przebywających w w/w ośrodku.

Ta pierwsza aukcja charytatywna zapoczątkowała przeprowadzanie podobnych przedsięwzięć podczas kolejnych organizowanych przez Podkarpackiego Klubu Biznesu spotkań Członków.

W latach 2002 – 2017 podkarpaccy przedsiębiorcy licytowali prace przeznaczone na cele charytatywne przez podkarpackich artystów plastyków. Prace takie przekazywali nam m. in.: Emil Polit, Maciej Syrek, Krzysztof Brzuzan, Anna Hass Brzuzan, Jacek Hazuka, Krzysztofa Lachtara, Barbara Smoczeńska, Teresa Iwanejko – Tarczyńska, Tomasz Rut, Maria Siteń, Irena Wojnicka – Markielowska, Helena Majewska.


W ciągu 17 lat działalności PKB zebrano podczas aukcji charytatywnych 740 tys. zł.


Dostrzegając potrzeby uzdolnionej młodzieży, Klub postanowił przeznaczać co roku 120 tys. zł. na pomoc dla uczniów pochodzących z podkarpackich, ubogich rodzin. Od 2011 roku część wypracowanego zysku przeznaczana jest na ufundowanie stypendiów naukowych.

Przez sześć lat Podkarpacki Klub Biznesu przeznaczył na ten cel kwotę 720 tys. zł.

Co roku stypendia otrzymuje 60 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Są one wypłacane przez okres 10 kolejnych miesięcy. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest przede wszystkim wysoka średnia ocen na zakończenie danego roku szkolnego oraz niski dochód na jednego członka rodziny. Taka pomoc pozwala sfinansować korepetycje, zakup podręczników, lektur, przyborów szkolnych, a nawet opłacić bilet miesięczny.

Pierwsza edycja przyznawania stypendiów zakończyła się zorganizowaniem wspólnego wyjazdu wakacyjnego dla wszystkich stypendystów, podczas którego młodzież zwiedziła trzy fantastyczne stolice Europy: Budapeszt, Bratysławę i Wiedeń.