Podkarpacki Klub Biznesu od początku swojego istnienia prowadzi działania, które przynoszą wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i mieszkańcom naszego regionu.

Już na pierwszym spotkaniu Członków Klubu powołano Grupy Zakupowe, które stale się rozwijają i cieszą dużym zainteresowaniem przedsiębiorcom. Na przestrzeni 15 lat powstało kilkanaście grup zakupowych, które generują – w korzystających z nich firmach – znaczne oszczędności finansowe a tym samym obniżają koszty prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Istotnym celem Podkarpackiego Klubu Biznesu jest integracji lokalnego środowiska przedsiębiorców, który Klub realizuje poprzez organizowanie cyklicznie – Spotkań Integracyjnych Członków PKB oraz Gali Podkarpackiego Klubu Biznesu. Takie wydarzenie są doskonałą okazją do kojarzenia partnerów biznesowych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Podkarpacki Klub Biznesu wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców od 2015 roku cyklicznie organizuje Targi Wewnętrzne. To inicjatywa mająca na celu bliższego poznania się firm zrzeszonych w PKB i nawiązaniu wzajemnych relacji biznesowych.

W 2012 roku ze środków własnych Podkarpackiego Klubu Biznesu został utworzony Fundusz Pożyczkowy, którego środki finansowe przeznaczane zostają na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu naszego województwa. Celem działalności funduszu jest wspieranie podkarpackiej przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, przy zdecydowanie łatwiejszej niż tradycyjny kredyt bankowy procedurze.

Klub świadczy także usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz zrzeszonych firm. Do realizacji tych zadań powstało Biuro Projektów. Od roku 2001 efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne, które są przeznaczane na: rozwój zasobów ludzkich, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, regionalne badania rynku pracy, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników oraz seminaria ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do wiedzy.

Jakość świadczonych przez Podkarpacki Klub Biznesu usług potwierdza otrzymany w 2013 roku certyfikat jakości ISO 9001:2008.