W ramach podejmowanych działań integracji podkarpackich przedsiębiorców, Członkowie Klubu spotykają się corocznie na organizowanych przez Klub spotkaniach.


Są one doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz kojarzenia partnerów biznesowych. Na spotkania zapraszani są również przedstawiciele świata polityki, kultury i biznesu. W harmonogram cyklicznych imprez na stałe wpisały się, organizowane od 2001 roku – Spotkanie Integracyjne Członków PKB oraz Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu.

XIII GALA Podkarpackiego Klubu Biznesu 24 listopada 2017 r.

ARŁAMÓW 12 – 13 maja 2017 r.

Bankiet – 12 maja 2017 r.


 

Biesiada w Starej Karczmie – 13 maja 2017 r.