W ramach podejmowanych działań integracji podkarpackich przedsiębiorców, Członkowie Klubu spotykają się corocznie na organizowanych przez Klub spotkaniach.


Są one doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz kojarzenia partnerów biznesowych. Na spotkania zapraszani są również przedstawiciele świata polityki, kultury i biznesu. W harmonogram cyklicznych imprez na stałe wpisały się, organizowane od 2001 roku – Spotkanie Integracyjne Członków PKB oraz Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu.