Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

COVID19: Rozwiązania prawno-podatkowe dla przedsiębiorców.

30 marca 2020
 • Ekspert radzi

udostępnij

Z powodu wyjątkowej sytuacji, jaka w związku z pandemią COVID-19 panuje obecnie w naszym kraju, uruchomiliśmy pakiet doradczych usług pomocowych dla przedsiębiorców. Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w przeprowadzeniu niezbędnych analiz i oceny możliwości zastosowania w Państwa sytuacji konkretnych rozwiązań przewidzianych rządowym pakietem pomocowym, a także zaproponować inne sposoby naprawcze oraz opracować niezbędne dokumenty.

Naszym celem jest pomóc Państwu zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji na działalność biznesową. Chcemy wesprzeć przedsiębiorców nie tylko w przetrwaniu trudnego czasu epidemii, ale także w szybszym powrocie do działalności w normalnych warunkach i dalszego, stabilnego rozwoju biznesu.
Proponujemy wsparcie oparte na 3 krokach:

 

Rozumiemy, że kluczowe dla Państwa jest prowadzenie biznesu, dlatego nasze wdrożenia zakładają absorbowanie Państwa uwagi wyłącznie w niezbędnym zakresie. Informujemy, ze nasi doradcy prawni i podatkowi są gotowi pomów we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – w trybie 24/7 udzielamy odpowiedzi na zadawane pytania, pomagamy rozwiązywać problemy i wspieramy w każdej sprawie z zakresu naszych kompetencji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

Z poważaniem,

Radosław Ostrowski
Wspólnik Zarządzajacy, Adwokat

W jakich obszarach możemy Państwu pomóc:

KWESTIE PRACOWNICZE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

 • Kompleksowe zabezpieczenie i wsparcie pracodawcy w zakresie m.in. zasad pracy zdalnej, przymusowego zamknięcia zakładu pracy i rekompensat z tego tytułu od skarbu państwa
 • Doradztwo w zakresie PIT / ZUS; pomoc w przygotowaniu wniosku do ZUS o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty składek do ZUS
 • Przygotowanie regulacji dotyczących pracy zdalnej i rozliczeń w tym zakresie oraz rozwiązań z zakresu elastycznego czasu pracy
 • Prawo pracy i RODO – analiza sytuacji, przedstawienie rozwiązań dostosowanych do specyfiki danej firmy i wsparcie prowadzenia bieżących działań wobec pracowników
 • Analiza możliwości częściowego przejęcia kosztów wynagrodzeń pracowniczych przez Skarb Państwa / dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

PODATKI, ULGI I KOSZTY

 • Doradztwo w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia VAT od określonych wydatków (np. zakup dodatkowych środków higienicznych i maseczek dla pracowników, zapłata kar umownych za niewykonanie umowy lub odsetek za opóźnienie wynikające z sytuacji epidemicznej)
 • Analiza możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminów wynikających z prawa podatkowego (np. do złożenia deklaracji podatkowej)
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku do urzędu skarbowego o odroczenie terminu płatności podatków / rozłożenie na raty podatków na bazie ujednoliconej dokumentacji (CIT, VAT, Pod.Nie.)
 • Określenie możliwości rozliczenia strat podatkowych
 • Analiza na gruncie KKS w zakresie odpowiedzialności zarządu w przypadku braku możliwości regulowania zobowiązań podatkowych
 • Wsparcie w aplikowaniu o ulgi podatkowe (B+R i IP BOX)
 • Analiza możliwości skorzystania z innych niż wskazane powyżej instrumentów podatkowych wynikających z „tarczy antykryzysowej”

WSPARCIE DLA ZARZĄDÓW, WSPÓLNIKÓW I RAD NADZORCZYCH

 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu w kontekście problemów finansowych spółki w zakresie możliwości podejmowania uchwał za pomocą komunikacji elektronicznej
 • Doradztwo dla Zgromadzenia Wspólników czy Rady Nadzorczej
 • Doradztwo w obszarze rozważania działań kryzysowych, w tym upadłości i restrukturyzacji

REALIZACJA BIEŻĄCYCH PROCESÓW PRAWNYCH I BIZNESOWYCH

 • Wsparcie prawno-biznesowe w przypadku niewykonania zobowiązań umownych i wsparcie w procesach sądowych

           – negocjacje z kontrahentami
           – prewencyjne przygotowanie przedsiębiorstw na ewentualne spory sądowe

 • Pomoc w przeciwdziałaniu zatorom płatniczym 

           – analiza pod kątem możliwych karnoprawnych skutków zatorów płatniczych
        – miękka i twarda windykacja należności, w tym ustalenie z dłużnikami terminów spłat należności, a także obciążenia odpowiednimi odsetkami oraz
              rekompensatą za odzyskiwanie należności
           – sprawy sądowe celem dochodzenia zapłaty
           – wprowadzenie praktyki rozwiązywania zaistniałych sporów za pośrednictwem Elektronicznego Sądu Polubownego.

KONTRAKTY I TRANSAKCJE HANDLOWE

 • Analiza umów z kontrahentami lub klientami, w tym:
  − analizy możliwości i skutków zastosowania umownych lub ustawowych klauzul siły wyższej
  − ocena ryzyka prawnego umów, renegocjacje/ zmiana warunków umowy
  − wsparcie w toczących się lub rozpoczynających się procesach negocjacji umów
  − określenie możliwości odstąpienia od realizacji kontraktu czy odroczenia płatności
  − zawieszenie umów kredytu / leasingu
 • Wsparcie dla najemców – analiza umowy, szczególnie pod kątem możliwości obniżenia / odroczenia czynszu, w związku z zamknięciem obiektów handlowych/lokali lub sytuacją finansową najemcy

Kontakt:

Marzena Kidacka – radca prawny, partner: m.kidacka@axelo.pl

Bernadeta Obszańska – radca prawny, partner: b.obszanska@axelo.pl

Natalia Ożóg – radca prawny, partner: n.ozog@axelo.pl