Konkurs organizowany przez ZUS dla MMŚP oraz Dużych Przedsiębiorstw

8 czerwca 2021

udostępnij

Szanowni Państwo, pragnę uprzejmie  poinformować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2021.01

 

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

9) środki ochrony indywidualnej.

 

  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2022 r. wynosi 75 000 000,00 PLN.
  • Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu jest uzależniona od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia Wniosku.
  • Na działania doradcze: 1 tyś. zł, na działania inwestycyjne od 139 do 499 tyś. zł., dofinansowanie od 20 % do 90%.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się MMŚP oraz Duże przedsiębiorstwa które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; nie zalegają z opłacaniem podatków; nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania; nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wnioski należy składać w okresie od 01 do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: TUTAJ

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×