Mikrorachunek podatkowy.

18 lutego 2020
  • Ekspert radzi

udostępnij

Mikrorachunek podatkowy:

Rozwiązaniem zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową, które od 1 stycznia 2020 roku ma ułatwić przedsiębiorcom dokonanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jest wprowadzenie tzw. mikrorachunku podatkowego. Jest to indywidualny rachunek podatkowy przypisany do konkretnego podatnika i pracodawcy-płatnika, za którego pomocą dokonają oni wpłat z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art. 61b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, struktura numeru mikrorachunku jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera: sumę kontrolą, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy.

Dla ustalenia numeru mikrorachunku podatkowego konieczne jest posłużenie się generatorem mikrorachunku podatkowego dostępnym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego , względnie udanie się do dowolnego Urzędu Skarbowego. Numer uzyskuje się po podaniu identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz podmiotów niebędących płatnikami VAT będzie to numer PESEL. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, będących czynnymi podatnikami VAT, jak również dla płatnika VAT / składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne będzie to numer NIP. Należy pamiętać, że mikrorachunek podatkowy może być używany jedynie do wpłat podatku, podczas gdy zwroty nadpłat będą realizowane tak, jak dotychczas – np. na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy.