Poradnik przedsiębiorcy COVID_19.

27 kwietnia 2020
  • Ekspert radzi

udostępnij

Zespół doradców z Kancelarii Axelo – Członka PKB przygotował Poradnik dla przedsiębiorców, który w przystępny sposób prezentuje rozwiązania przewidziane w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji odpowiednio z dnia 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo w publikacji znalazły się założenia tzw. Tarczy Finansowej, zapowiedzianej przez Rząd, a realizowanej za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

  • Form wsparcia dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa, MŚP, mikroprzedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcy)
  • Ułatwień dla spółek       
  • Tarczy Antykryzysowej  – prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatek od towarów i usług oraz inne podatki
  • Pozostałych form wsparcia – dla różnych sektorów
  • Zasiłków opiekuńczych (zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego i zasiłku opiekuńczego rolników)