Pożyczki dla MŚP oraz Konkurs PARP w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.

15 kwietnia 2020

udostępnij

Z upoważnienia dyrektora Biura Obsługi Inwestora pana Jerzego Bieńka uprzejmie informuję, iż PARP ogłosił konkurs naboru wniosków dla przedsiębiorców w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Termin naboru wniosków trwa od 07.04.2020 r. do 07.09.2020 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.​

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie

 

Jednocześnie pragnę poinformować, iż Komisja Europejska zdecydowała o udostępnieniu Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) miliarda euro na zabezpieczenie pożyczek dla MŚP cierpiących z powodu kryzysu. Środki będą dystrybuowane przez banki krajowe.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego, a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione (wakacje kredytowe).

Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej procedurze. Mają one pokrywać do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek dla firm.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie