Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców.

27 października 2020

udostępnij

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych.

W ramach pożyczek finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, pod warunkiem, że finansowaniu nie będą podlegały zobowiązania, dla których termin zapadalności przypadł przed 1 lutego 2020r. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe.