Webcast – Pandemia jako siła wyższa: 03.04.2020

1 kwietnia 2020
  • Ekspert radzi

udostępnij

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy.

Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań.

Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią.

Webcast „Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy” odbędzie się 3 kwietnia w godz. 15:00 – 16:00.

Zakres tematyczny

Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami:

  • klauzule kontraktowe dotyczące siły wyższej,
  • rozwiązania z KC dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnej zmiany stosunków,
  • zmiany prawa dotyczące najmów komercyjnych,
  • zmiany w/z terminów materialnoprawnych i postępowań sądowych

Pandemia jako siła wyższa – pracownicy

  • dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • zmiany w czasie pracy,
  • zawieszenie okresowych badań lekarskich,
  • dodatkowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych,
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Prelegenci

Webcast poprowadzą:

Mikołaj Zdyb , radca prawny, of Counsel, Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Michał Komar , radca prawny, Senior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Rejestracja

Rejestracja dostępna jest tutaj

W celu rejestracji na webcast, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!