Webinarium – NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

17 lutego 2021
  • Szkolenia

udostępnij

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych modyfikująca w stosunku do poprzednich przepisów proces przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego.

Nowe regulacje są dużo obszerniejsze niż uprzednio obowiązujące, a uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych.

Zapraszamy na webinarium, w trakcie którego nasz ekspert, radca prawny Damian Chudzik, przedstawi kluczowe i najbardziej istotne zmiany w przepisach z wykorzystaniem metody porównawczej w odniesieniu do uprzedniego stanu prawnego.

ADRESACI 

Spotkanie online adresowane jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, przedstawicieli podmiotów udzielających zamówień publicznych, którzy zajmują się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych, a także reprezentantów wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

czwartek, 25 lutego 2021, godz. 10:00 – 11:30

ZAKRES MERYTORYCZNY 

◼ Systematyka nowej ustawy.
◼ Przygotowanie postępowania, analiza potrzeb zamawiającego.
◼ Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe.
◼ Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy, udostępnianie zasobów podmiotów trzecich.
◼ Tryby udzielania zamówień publicznych.
◼ Procedura unijna i procedura krajowa.
 

REJESTRACJA

Aby zapisać się na wydarzenie, wystarczy kliknąć w LINK i wpisać wymagane dane. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PREZENTER

Damian Chudzik
Radca prawny z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy