Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Webinarium – UMOWY GOSPODARCZE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – WYBRANE ZAGADNIENIA.

25 maja 2020
  • Szkolenia

udostępnij

Zapraszamy na bezpłatne webinarium organizowane przez AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu, na którym zostaną Państwu przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące umów gospodarczych w obrocie międzynarodowym. 

Szkolenie składa się z dwóch części, które poprowadzą dla Państwa odpowiednio radca prawny Elżbieta Nowak oraz radca prawny Michał Sowa z Kancelarii AXELO. W celu nabycia pełnego obrazu omawianego zagadnienia zachęcamy do rejestracji na oba wydarzenia.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Pierwsza część szkolenia będzie dotyczyć najważniejszych kwestii związanych z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi określenia prawa właściwego w umowach zawieranych z partnerami zagranicznymi i skutkami braku wyboru tego prawa. Przedstawione zostaną także najważniejsza zagadnienia związane z etapem przedkontraktowym w tym narzędzia oceny wiarygodności zagranicznych kontrahentów. Na koniec skoncentrujemy się na zasadach właściwego stosowania reguł INCOTERMS.

czwartek, 28 maj 2020 godz. 10:00-11:30

ZAKRES MERYTORYCZNY 

ŹRÓDŁA PRAWA W UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH
◼ Przepisy regulujące międzynarodowy obrót handlowy – Prawo właściwe w międzynarodowym obrocie gospodarczym, określenie prawa właściwego w umowach i skutki braku wyboru tego prawa ( prawo krajowe, prawo UE, w tym konwencje: o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (rzymska), o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (wiedeńska)
◼ Reguły INCOTERMS – podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS 2020 w porównaniu z INCOTERMS 2010, zastosowania i obowiązywania, aspekty praktyczne, najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu reguł INCOTERMS, zagrożenia wynikające z zastosowania niewłaściwej reguły INCOTERMS w stosunku do danego rynku.

PROCES PRZEDKONTRAKTOWY
◼ Weryfikacja – wiarygodność i status finansowy przyszłego kontrahenta
◼ Zapytanie ofertowe, list intencyjny, oferta i przyjęcie oferty
◼ Negocjacje i zachowanie lojalności – zasady prowadzenia negocjacji i ochrona danych poufnych

Prezenter:

Elżbieta Nowak
Radca prawny z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

REJESTRACJA
Aby zapisać się na wydarzenie, wystarczy kliknąć w LINK i wpisać wymagane dane.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

CZĘŚĆ DRUGA:

W trakcie drugiej części szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania należytego wykonania umów z zagranicznymi kontrahentami, a także sposoby egzekwowania swoich praw w przypadku niewywiązania się przez kontrahenta z zawartej umowy.

czwartek, 28 maj 2020 godz. 13:00-14:30

ZAKRES MERYTORYCZNY 

ZAWARCIE I ZABEZPIECZENIE UMOWY:
◼ Swoboda zawierania umów, budowa umowy, zasady reprezentacji (pełnomocnictwo), rola
◼ pełnomocników i skutki braku umocowania, prawo właściwe, sąd właściwy
◼ Oznaczenie towaru, usługi, ceny, rozliczeń itp.
◼ Kolizja wzorców umownych
◼ Zaliczka a zadatek – prawo polskie i międzynarodowe
◼ Odsetki i kary umowne – pojęcie i egzekwowanie
◼ Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy
◼ Rozwiązanie umowy – wypowiedzenie i odstąpienie
◼ Dochodzenie roszczeń – etap przedsądowy, mediacje, arbitraż, proces sądowy, postępowanie egzekucyjne, problematyka dochodzenia roszczeń w krajach nienależących do UE (Europa Wschodnia, Afryka Północna) na praktycznych przykładach
◼ Przedawnienie roszczeń.

Prezenter:

Michał Sowa
Radca prawny z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

REJESTRACJA
Aby zapisać się na wydarzenie, wystarczy kliknąć w LINK i wpisać wymagane dane.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.