Webinarium – USTAWA AML (ANTI-MONEY LAUNDERING).

15 października 2020
  • Szkolenia

udostępnij

Zapraszamy na webinarium dotyczące ustawy AML (Anti-Money Laundering) i obowiązków instytucji obowiązanych w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

termin: 22 października 2020r

godzina: 10.00 – 11.30

 

Przepisy ustawy AML nałożyły na instytucje obowiązane szereg obowiązków mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy, czyli sytuacji, gdy pieniądze lub jakiekolwiek inne wartości majątkowe, uzyskane z nielegalnych źródeł bądź przeznaczone na finansowanie nielegalnej działalności, są wprowadzane do legalnego obrotu. 

Głównymi obowiązkami wynikającymi z ustawy AML jest obowiązek identyfikowania i oceniania ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie do tzw. transakcji ponad progowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

ADRESACI 

Tematyka webinarium będzie szczególnie interesująca dla podmiotów, na które ustawa AML nakłada obowiązki (przede wszystkim obowiązek sporządzania aktualnych ocen ryzyka i ich przechowywania w wersji papierowej lub elektronicznej), oraz które mogą podlegać kontroli uprawnionych organów, czyli m.in. dla przedsiębiorców przyjmujących lub dokonujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, przedstawicieli banków, kas oszczędnościowo kredytowych, pośredników ubezpieczeniowych, reprezentantów zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, kantorów wymiany walut, a także notariuszy, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, doradców podatkowych, księgowych czy biegłych rewidentów.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY 

  • Katalog instytucji obowiązanych
  • Obowiązki instytucji obowiązanych określone w ustawie AML, w szczególności:

–  wyznaczenie członka zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie procedury, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności z przepisami

–  zidentyfikowanie oraz dokonanie i aktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

–  wprowadzenie procedury wewnętrznego i anonimowego zgłaszania przez pracowników instytucji obowiązanej lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML

–  gromadzenie i przekazywanie informacji o przeprowadzeniu lub pośredniczeniu

–  w przeprowadzeniu tzw. transakcji ponad progowej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

–  zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa finansowego

  • Kary i sankcje przewidziane za naruszenie ustawy AML.

 

REJESTRACJA

Aby zapisać się na wydarzenie, wystarczy kliknąć w LINK i wpisać wymagane dane. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×