Aktualizacja danych podanych w ankiecie zgłoszeniowej:

1. Dane osoby będącej Członkiem Podkarpackiego Klubu Biznesu z ramienia Firmy:

2. Dane Firmy reprezentowanej przez osobę wymienioną w pkt. 1:

Logotyp firmy - prosimy o przesłanie na adres mail: sekretariat@pkb.net.pl
(w postaci pliku jpg, jpeg lub png o wymiarach min. 600x600px)

Adres siedziby firmy:

NIP / REGON:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż siedziby):

Pozostałe informacje:

3. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z PKB: