Grupa została utworzona w 2012r.

Obecnie do grupy przystąpiło 75 podmiotów, zaś dostawcą już od kilku lat jest  Amerigas Polska Sp. z o.o.
Obecne warunki cenowe obowiązują od 1.06.2019r. do 31.05.2020r. i są dostępne w Biurze Zarządu PKB.