Grupa powstała w lutym 2019. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm w zakresie wynajmu krótkoterminowego urządzeń do prac na wysokościach. Poprzez przynależność do grupy, firmy uzyskują atrakcyjne warunki cenowe na wynajem maszyn od firmy Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o.

Obecne warunki obowiązują do 31.12.2019r.