Technology for business, solutions for people.

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O firmie

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Spółka stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach m.in. w Japonii, Kanadzie, Izraelu oraz USA i zatrudnia ponad 24 tys. osób. Aktywnie rozwija również działalność na rynkach wschodzących, takich jak państwa byłego WNP i Afryka, m.in. w Etiopii, Nigerii i Zambii. Spółki z Grupy są notowane nie tylko na GPW, ale też na NASDAQ Global Markets oraz TelAviv Stock Exchange. Od ponad 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Działa w trzech podstawowych segmentach: finansów i bankowości, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.
Asseco Poland kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu, dlatego zawsze podkreśla rolę jaką pełni dla polskiej gospodarki. Jej celem jest tworzenie wartości dodanej dla Polski, a sukcesy jakie odnosi przekładają się m.in. na stabilne miejsca pracy, wyższe wpływy do budżetu państwa, rozwój firm i przedsiębiorstw, z którymi współpracuje oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Oferta

Asseco jest unikalnym połączeniem firmy software’owej i usługowej, która oferuje zaawansowane technologicznie produkty. Oprogramowanie Asseco, obsługuje najważniejsze procesy biznesowe przedsiębiorstw oraz instytucji z kluczowych sektorów gospodarki m.in. finansowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, a także administracji publicznej i opieki zdrowotnej. Spółka specjalizuje się także w tworzeniu oprogramowania dla sektora bezpieczeństwa. Z rozwiązań Asseco korzystają nie tylko polskie służby mundurowe, ale także organizacje takie jak m.in. NATO, European Space Agency (ESA) czy FRONTEX. Działając na międzynarodowych rynkach, Asseco zbiera wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy. Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla klientów firmy, którzy otrzymują produkty i usługi najwyższej jakości.

Film promocyjny

Kontakt

Katalog Firm

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Podkarpacki Klub Biznesu

Realizacja: Solweb