RYNEK PRACY JEST DLA WSZYSTKICH.

Wspieramy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami świadcząc na ich rzecz kompleksowe i profesjonalne usługi biznesowe i rekrutacyjne.

O firmie

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K. świadczy od ponad 20 lat usługi na rzecz pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami z tzw. otwartego rynku pracy, jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów. Świadczymy doradztwo z zakresu prawa, księgowości, podatków, zaawansowanych procesów biznesowych oraz świadczymy kompleksowe usługi rekrutacyjne. Dostarczamy także, dedykowane pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami – rozwiązania IT. Z naszą firmą współpracują najlepsi specjaliści, znawcy tematyki oraz wykładowcy. Znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i doradcze przyczynił się do rozwoju tej kategorii usług przez OBPON. Działalność w obronie interesów pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością zaowocowała również powstaniem Organizacji, zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych – OBPON.ORG Pomagamy w realizacji zasad społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu firmą i uzyskaniu realnych korzyści – w tym optymalizacji wpłat na PFRON. Doświadczenia zebrane w ciągu dwóch dekad, we współpracy z tysiącami firm z różnych branż, pozwoliły nam przygotować efektywne i kompleksowe narzędzia, które rewolucjonizują podejście do procesów rekrutacyjnych i optymalizacyjnych oraz są skutecznym wsparciem w budowaniu silnych marek ( www.pfron.obpon.pl ).

Oferta

Jesteśmy autorem jedynego, ogólnopolskiego portalu pracy – w pełni poświęconego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – WERBEO ( www.werbeo.pl ). Nasze działania polegają jednak, nie tylko na samej rekrutacji, ale także na tworzeniu kompleksowej, towarzyszącej temu procesowi infrastruktury oraz dostarczeniu wiedzy dotyczącej specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zapewniamy również nowoczesne narzędzia IT wspomagające szereg procesów biznesowych.

SERWISY I USŁUGI OBPON:

www.werbeo.pl – pierwszy i jedyny w Polsce portal pracy dla osób z niepełnosprawnościami

www.student.obpon.pl Portal rekrutacyjny dedykowany studentom oraz absolwentom

www.praca.obpon.pl Internetowa baza osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy

www.rekrutacja.obpon.pl Serwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracy

Obpon.pl – Największy w Polsce portal informacyjny dla pracodawców osób z niepełnosprawnością prezentujący najważniejsze informacje z zakresu prawa, biznesu, rehabilitacji, ekonomii Vademcum Wiedzy – usługa umożliwia zadawanie pytań wybitnym doradcom, prowadzenie specjalistycznych konsultacji, korzystanie z branżowego doradztwa TOK – Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna, to konsultacyjno-doradczo-prawna usługa, stworzona, aby w szybki i kompleksowy sposób zaspokoić potrzeby każdego pracodawcy zarówno z otwartego jak i chronionego rynku pracy e-SOD Kompleksowe narzędzie informatyczne służące rozliczaniu dofinansowań wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami z (SOD) i refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) e-ZFRON – System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to aplikacja pozwalająca na sprawne zarządzanie, prowadzenie ewidencji wydatków, generowanie odpowiedniej dokumentacji w ZFRON ewidencja Ulg – Autorska aplikacja umożliwiająca wygenerowanie, edytowanie, korygowanie oraz archiwizowanie wszystkich potrzebnych dokumentów dot. wystawianych ulg we wpłatach na PFRON.

Film promocyjny

Kontakt

Katalog Firm

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Podkarpacki Klub Biznesu

Realizacja: Solweb