ul. Warszawska 27
35-205 Rzeszów 

tel.: +48 17 85 32 844
fax. +48 17 85 32 883
e-mail:  sekretariat@pkb.net.pl

NIP: 813-31-89-963

Pola oznaczone symbolem * są polami wymaganymi.