Podkarpacki Klub Biznesu ma za zadanie:


 • występować w obronie interesów Członków,
 • współpracować z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i Członków Klubu,
 • uczestniczyć w konsultacjach społecznych,
 • opracowywać oraz przedkładać opinie, ekspertyzy i zapytania w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców,
 • organizować i prowadzić system usług doradczych i konsultingowych,
 • prowadzić szkolenia, seminaria i konferencje w zakresie problematyki gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzić system informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych,
 • organizować misje gospodarcze dla Członków Klubu a także spotkania oraz inne imprezy klubowe, promocyjne, bankietowe i wystawiennicze,
 • prowadzić działalność wydawniczą stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych,
 • prowadzić działalność promocyjną na rzecz Klubu,
 • prowadzić działalność o charakterze charytatywnym,
 • umożliwić wymianę doświadczeń wśród członków Klubu.

Ponadto Podkarpacki Klub Biznesu utrzymuje ożywione kontakty z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi działającymi w Polsce i za granicą.