Podkarpacki Klub Biznesu powstał w październiku 2000 r., a 11 grudnia tego samego roku w Sali Kongresowej dawnego Hotelu Rzeszów uroczyście zainaugurowano jego działalność. Jest dobrowolną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców a obszarem swojego działania obejmuje cały region Podkarpacia. Wszyscy przedsiębiorcy – założyciele PKB – kierują firmami, które osiągnęły znaczący sukces w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.


Podkarpacki Klub Biznesu aktualnie zrzesza blisko 300 przedsiębiorców głównie z województwa podkarpackiego.


Działalność Podkarpackiego Klubu Biznesu rozpoczęła się od analizy potrzeb odnośnie oczekiwań przedsiębiorców wobec powstałej organizacji. Od samego początku swojej aktywności Klub poszukiwał takich form współpracy z zrzeszonymi firmami, które przynosiłyby wymierną korzyść zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla naszego regionu.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Klubu, które odbyło się w marcu 2001 r. zaowocowało utworzeniem Grup Zakupowych, z których w krótkim czasie zaczęły korzystać zrzeszone w Stowarzyszeniu firmy. Kilka miesięcy później podpisano już pierwszą umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym a zaraz potem z operatorem telefonii komórkowej. Dzięki korzystnym warunkom zakupu poszczególnych usług wypracowanych z dostawcami – przedsiębiorcy otrzymali wówczas bardzo atrakcyjne cenowo warunki korzystania z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń życiowych a także możliwość znacznie tańszego zakupu usług telefonii komórkowej.

Jednocześnie cały czas trwały konsultacje na temat powołania kolejnych grup, które z powodzeniem – w znacznie rozszerzonym już zakresie – funkcjonują do dzisiaj.

Do realizacji zadań Klubu w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr podkarpackiego sektora MŚP oraz promowania idei przedsiębiorczości wśród zrzeszonych firm powstało Biuro Projektów. Od roku 2001 efektywnie pozyskuje ono środki zewnętrzne, które są przeznaczane na: rozwój zasobów ludzkich, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, regionalne badania rynku pracy, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników oraz seminaria ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do wiedzy. Przez kilkanaście lat swojego istnienia Biuro Projektów PKB zrealizowało ponad 20 projektów na łączną kwotę blisko 20 mln zł.