ELIS – WYNAJEM I SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ, OCHRONNEJ, CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWEGO

EKONOMICZNE UZASADNIENIE WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY vs ZAKUPY I EKWIWALENT ZA PRANIE BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ ODZIEŻY UŻYTKOWANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW HIGIENA

udostępnij

ELIS – WYNAJEM I SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ/OCHRONNEJ, CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWEGO, STACJE AUTOMATYCZNEGO POMIARU TEMPERATURY I DEZYNFEKCJI DŁONI

  • oferta skierowana do wszystkich pracodawców, niezależnie od branży którzy zapewniają pracownikom odzież roboczą/ochronną,  potrzebują regularnie czyścić stanowiska pracy.
  • Klienci ELIS przestają kupować odzież, wypłacać pracownikom ekwiwalent za pranie – mają zapewniony wynajem odzieży najnowszej generacji i regularny serwis wraz z specjalistycznym praniem
  • Klienci ELIS uwalniają środki wydawane na zakupy, ekwiwalent
  • Klienci ELIS przekazują Nam pełne zarządzanie odzieżą w ramach rotacji/fluktuacji pracowników
  • Klienci ELIS spełniają wymagania bezpieczeństwa, czystości odzieży użytkowanej przez pracowników
  • Klienci ELIS widzą ekonomiczne uzasadnienie korzystania z usług vs. wcześniejsze ciągłe zakupy odzieży i wypłaty ekwiwalentu

Dla Klientów ELIS będących Członkami Podkarpackiego Klubu Biznesu mamy indywidualne parametry cenowe.

Oferujemy dodatkowo usługę WYNAJMU I CYKLICZNEGO SERWISU  urządzeń ELIS SAFE STATION do automatycznego pomiaru temperatury wchodzących na teren zakładu pracowników i gości (obejmując w cenie również płyn dezynfekujący i jego cykliczną wymianę) .

Dla członków PKB tygodniowa stawka wynajmu i serwisu urządzenia ELIS SAFE STATION – od 117 zł netto.