Pożyczki płynnościowe

szybka ścieżka dostępu, brak wymogu przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US, brak wymogu wykonania prognoz czy biznesplanu (poza pożyczką branżową)

udostępnij

Pożyczki płynnościowe:

Kwota pożyczki do 100 tys. zł

 • Okres finansowania: do 36 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: stałe równe stopie bazowej (stopa IBOR) obowiązującej na dzień 01.10.2020r. powiększonej maksymalnie o 50 punktów bazowych
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Kwota pożyczki do 150 tys. zł

 • Okres finansowania: do 60 miesięcy  (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: stałe równe stopie bazowej (stopa IBOR) obowiązującej na dzień 01.10.2020r. powiększonej maksymalnie o 100 punktów bazowych
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Pożyczka branżowa do 300 tys. zł ( turystyka, gastronomia i usługi noclegowe)

 • Okres finansowania: do 72 miesięcy ( karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: stałe równe stopie bazowej (stopa IBOR) obowiązującej na dzień 01.10.2020r. powiększonej maksymalnie o 100 punktów bazowych
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

 •  wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 •  zobowiązania publiczno-prawne
 •  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 •  zatowarowanie, półprodukty itp.,
 •  wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.