Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

I. Wstęp.

Podkarpacki Klub Biznesu (PKB) z siedzibą w Rzeszowie 35-205, przy ul. Warszawskiej 27 jest Stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców. PKB prowadzi swoją działalność w oparciu o Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Członków PKB są przepisy art. 9 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

II. Rodzaj danych osobowych zbieranych przez PKB.

Podkarpacki Klub Biznesu w celu realizacji zadań statutowych, gromadzi następujące dane osobowe Członków oraz osób współpracujących z PKB:

 1. imię i nazwisko,
 2. stanowisko,
 3. nazwa firmy,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.

III. Sposób wykorzystania danych.

Prowadząc działalność statutową PKB wykorzystuje dane kontaktowe osób, które są zainteresowane jego działaniami. Dane osobowe służą do:

 1. wysyłania zaproszeń do współpracy w ramach realizowanych zadań;
 2. wysyłania zaproszeń na konferencje, seminaria i spotkania (w tym integracyjne);
 3. przesyłania informacji o aktualnie podejmowanych przez PKB działaniach;
 4. organizacji pomocy prawnej;
 5. organizacji pomocy charytatywnej;
 6. kojarzeń biznesowych;
 7. innych działań.

W swoich działaniach PKB przestrzega najwyższych standardów etycznych i dba o ochronę prywatności osób, które powierzyły mu swoje dane.

IV. Zmiany danych osobowych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz usunięcia w drodze bezpośredniego poinformowania PKB, w szczególności listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: sekretariat@pkb.net.pl

Osoba, której dane są przewarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.

V. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Strona internetowa www.pkb.net.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na komputerze, proszę dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer PKB i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony PKB, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.pkb.net.pl mogą przestać być dostępne.

VI. Proces wyrejestrowania.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z PKB, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać kolejnych informacji o aktualnie prowadzonych przez PKB działaniach, organizowanych wydarzeniach, zaproszeń na konferencje, spotkania czy też próśb o wsparcie działań. Takie oświadczenie spowoduje, że Klub nie będzie kontaktował się z Państwem we wskazanym przez Państwa zakresie.

Mogą Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych danych osobowych a PKB zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych z bazy PKB, Klub nie będzie się mógł kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z jego działalnością.

VII. Postanowienia końcowe.

PKB zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach strony internetowej Klubu: www.pkb.net.pl

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z PKB, pisząc na adres korespondencyjny: Podkarpacki Klub Biznesu, ul. Warszawska 27, 35-205 Rzeszów lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@pkb.net.pl

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a PKB będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na złożone zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.