W ramach podejmowanych działań integracji podkarpackich przedsiębiorców, Członkowie Klubu spotykają się corocznie na organizowanych przez Klub spotkaniach.


Są one doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz kojarzenia partnerów biznesowych. Na spotkania zapraszani są również przedstawiciele świata polityki, kultury i biznesu. W harmonogram cyklicznych imprez na stałe wpisały się, organizowane od 2001 roku – Spotkanie Integracyjne Członków PKB oraz Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu. 

Ideą Podkarpackiego Klubu Biznesu, zapoczątkowaną w 2015 roku, są wewnętrzne targi wystawiennicze, podczas których zrzeszone firmy mogą zaprezentować swój przedmiot działalności. Taka inicjatywa umożliwia Członkom Klubu zapoznanie się z oferowanymi przez pozostałe przedsiębiorstwa produktami bądź usługami. Podczas tej pierwszej edycji targów wiele firm nawiązało kontakty handlowe ze swoimi potencjalnymi kontrahentami. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom naszym przedsiębiorcom, PKB postanowił o kontynuowaniu tej inicjatywy. Stąd też targi wewnętrzne wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń Podkarpackiego Klubu Biznesu i są regularnie co roku organizowane.