Hotel Nosalowy Dwór Resort & Spa, Zakopane

Termin spotkania: 22/23/24 maja 2020r.

Pola oznaczone symbolem * są polami wymaganymi.

Osoby zapraszane przez Członków PKB

Na imię i nazwisko ww. osoby będzie dokonana rezerwacja pokoju

Rezerwacja noclegu: I doba hotelowa

Proszę o rezerwację pokoju w dniu 22/23.05.2020 - pt/sob: *
Typ pokoju:
Dane do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP): nazwa firmy: adres firmy: NIP: (wpisz "brak" jeśli nie dotyczy)

Rezerwacja noclegu: II doba hotelowa

Proszę o rezerwację pokoju w dniu 23/24.05.2020 - sob/nd: *
Typ pokoju:
Dane do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP): nazwa firmy: adres firmy: NIP: (wpisz "brak" jeśli nie dotyczy)
Uczestnictwo w wieczornej biesiadzie 23.05.2020 - sob: *
Wygenerowany plik PDF:  1. wydrukuj / 2. podpisz / 3. wyślij skan do PKB