Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu


Spotkanie odbyło się w dniu 7 kwietnia 2017r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Jasionce. W obradach wzięło udział ponad stu przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie oraz zaproszeni Goście. Adam Góral przewodniczący Rady Nadzorczej PKB oraz Małgorzata Kucharska Prezes Stowarzyszenia wręczyli certyfikaty członkowskie nowym Członkom Klubu – od początku br. lista firm zrzeszonych w PKB zwiększyła się o 14 firm.

Dołączyli do nas:

 • CWK OPERATOR Sp. z o.o.
 • EURO24 Sp. z o.o. Sp. K.
 • INTER CHEM Sp. z o.o.
 • TECHDRAW-METAL Sp. z o.o. Sp. K.
 • MARCINIAK Sp. z o.o.
 • HORYZONT AGENCJA REKLAMOWA Sławomir Popek
 • TOP DESIGN STUDIO Sp. z o.o.
 • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.
 • KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA Sp. K.
 • MEGA MOLD Sp. z o.o.
 • INWENTECH GROUP Sp. z o.o.
 • IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.
 • INSTALBUD Sp. z o.o.
 • KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE Sp. z o.o.

 

Prezes Klubu przedstawiła sprawozdanie finansowe PKB za rok obrotowy 2016 i sprawozdanie Zarządu PKB z działalności Klubu za rok ubiegły. Robert Dankiewicz Wiceprezes PKB omówił funkcjonowanie grup zakupowych, ich dynamiczny rozwój oraz plany na rozszerzenie systemu wspólnych zakupów o nowe rozwiązania.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku obrotowym 2016, udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. Na koniec Małgorzata Kucharska omówiła plany dalszego rozwoju Klubu w roku bieżącym.