Klub bardzo chętnie włącza się w przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego celami i zadaniami wynikającymi ze statutu. Inicjatywy, które są objęte patronatem przez PKB charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym. Decyzja o objęciu patronatu ma charakter uznaniowy i podkreśla wyjątkowość oraz rangę wydarzenia.

Ważnym elementem funkcjonowania Podkarpackiego Klubu Biznesu jest rozwój przedsiębiorczości w regionie, którą PKB realizuje we współpracy z różnymi instytucjami.