Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Osoba/Firma ubiegająca się o członkostwo w PKB składa w Biurze Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu pisemną Deklarację Członkowską skierowaną do Zarządu Klubu.

Deklaracja Członkowska zawiera formularz zgłoszeniowy Członka Zwyczajnego/Wspierającego

Wszelkie zmiany należy przesłać poprzez formularz aktualizacji danych firmy

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Podkarpackiego Klubu Biznesu składki członkowskie wnoszone są za okresy roczne.

Członek Wspierający wnosi opłatę roczną w wysokości:

  • 5 000 zł za jednego przedstawiciela,
  • 7 500 zł za dwóch przedstawicieli,
  • 10 000 zł za trzech przedstawicieli danej Firmy.

Zasada powyższa dotyczy maksymalnie trzech Członków Zwyczajnych związanych z jednym Członkiem Wspierającym.

Klub w ciągu 7 dni od daty złożenia Deklaracji Członkowskiej wysyła na wskazany adres notę księgową, na podstawie której Członek Wspierający, w ciągu 7 dni, opłaca składkę członkowską.

Członkiem Wspierającym może być każda osoba prawna, zainteresowana działalnością Klubu i deklarująca pomoc finansową na realizację celów i zadań Klubu. Członek Wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości i może uczestniczyć w działalności Klubu.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Podkarpackim Klubie Biznesu, po opłaceniu rocznej składki, nie podlega ona zwrotowi.

W ramach opłaconej składki członkowskiej Firma otrzymuje możliwość korzystania ze wszystkich grup zakupowych funkcjonujących w Podkarpackim Klubie Biznesu.

Przedstawiciel Firmy zrzeszonej w Klubie uczestniczy również we wszystkich spotkaniach, konferencjach tematycznych, imprezach integracyjnych oraz innych uroczystościach organizowanych corocznie przez PKB.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące osoby ubiegającej się o przyjęcie do PKB są opiniowane przez Zarząd Klubu.