Zmiany w CIT – obowiązkowa polityka podatkowa.

21 września 2020
  • Ekspert radzi

udostępnij

16 września 2020 r. opublikowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Najistotniejsze zmiany przewidziane w projekcie znajdują się poniżej w załączniku.