Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe: WSK Rzeszów i WSK Świdnik, Huta Katowice, praca na kontraktach zagranicznych w Afryce, zastępca dyrektora-Rzeszowski Zakład Naprawy Samochodów, dyrektor-Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, prezes-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto”, przewodniczący-Samorząd Osiedlowy „Nowe Miasto — Drabinianka” (1972-1981), radny miasta Rzeszowa (1994- 2001), poseł RP na Sejm IV kadencji.

 

2002r. – wybór na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa w bezpośrednich wyborach.

2006r., 2010r., 2014r. i 2018r. – wybór na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa w pierwszej turze.

luty 2021r. – rezygnacja z zajmowanego stanowiska.

 

Osiągnięcia – wybrane:

Od 2005r. Rzeszów powiększył się ponad dwukrotnie: z 54 km kw., do 126,6 km kw., liczba ludności wzrosła z 159 tys. do 184tys. Na pozyskanych terenach powstały osiedla mieszkaniowe, prowadzone są usługi komercyjne i inwestycje.

Dzięki rozszerzeniom granic miasta i działaniom wspierającym rozwój gospodarczy Rzeszowa było utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa SSE Euro—Park Mielec).

Trwają prace przy budowie infrastruktury SSE Rzeszów— Dworzysko, która obejmie zasięgiem 450 ha powierzchni.

Dodatkowo:

 • uruchomiono sieć szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – bezpłatny dostęp do Internetu dla szkół, instytucji, mieszkańców Rzeszowa;
 • budowa monitoringu w ciągach komunikacyjnych newralgicznych miejscach publicznych, z zastosowaniem profesjonalnej infrastruktury internetowej, cyfrowych łączy radiowych;
 • uruchomiono usługi SMS-owej dla mieszkańców i utworzenie systemu komunikacji z zarejestrowanymi użytkownikami (przesyłanie krótkich informacji tekstowych  o najistotniejszych miejskich wydarzeniach i zagrożeniach);
 • realizacja inwestycji w trosce o ochronę środowiska i poprawę warunków społeczno — bytowych mieszkańców Rzeszowa (wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum i tereny osiedli mieszkaniowych, budowa akustycznych ekranów ochronnych, termomodernizacja szkół i budynków mieszkalnych, zastępowanie ogrzewania piecowego ciepłem z miejskiej sieci grzewczej, a kotłowni węglowych gazowymi, montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i zastosowanie solarnych sygnalizatorów przejść aktywnych, liczne nasadzenia zieleni, rozbudowa ścieżek rowerowych, budowa sortowni odpadów, rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakup autobusów zasilanych gazem ziemnym);
 • wdrożono program zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • realizacja programu „Poprawa jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”, inwestycja na kwotę 164 mln zł polegającej na modernizacji systemu uzdatniania wody z zastosowaniem najnowszych technologii, zapewniającej mieszkańcom Rzeszowa oraz okolicznych gmin wodę o najlepszej w kraju jakości;
 • budowa kanału ulgi dla potoku miejskiego (50 mln zł), w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów Rzeszowa;
 • otwarcie Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie;
 • tworzenie w galeriach handlowych i hipermarketach specjalnych punktów informacji;
  i obsługi mieszkańców (ułatwienia klientom dostępu do Urzędu Miasta Rzeszowa);
 • budowa bloków komunalnych oraz modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych;
 • wprowadzenie systemu rowerów miejskich RoweRes;
 • budowa nowych parków, skwerów oraz placów zabaw;
 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań sportowych i edukacji kulturalnej mieszkańców przez budowę nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów sportowych i placówek kulturalnych;
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami dotyczące realizacji inwestycyjnych zadań budżetowych oraz konsultacje dotyczące zmiany granic Rzeszowa;
 • wspieranie rozwoju rzeszowskiego ośrodka akademickiego przez przekazywanie mieszkań dla wykładowców akademickich, przekazywanie gruntów pod rozwój infrastruktury rzeszowskich uczelni, wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, wspieranie konferencji naukowych oraz imprez kulturalnych i sportowych, a także organizowanie wspólnych akcji promujących miasto;
 • rozwój klastrów Dolina Lotnicza i Informatyka Podkarpacka przez kształcenie młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy;
 • prowadzenie polityki proinwestycyjnej tj. dostosowywanie profilu kształcenia do potrzeb inwestorów.

Dużym projektem skierowanym do inwestorów było utworzenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro — Park Mielec, Rzeszów — Dworzysko. Docelowo SSE Rzeszów — Dworzysko ma objąć obszary znajdujące się na terenie Rzeszowa oraz gmin Świlcza i Głogów Małopolski. W jej obrębie znajdzie się około 450 ha. Tereny przemysłowe, które mają być włączone do SSE w obecnych granicach Rzeszowa, obejmują około 180 ha.

Wyróżnienia:

 • zwycięzca w konkursie „Primus Inter Populi” organizowanym przez Akademię Górniczo — Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (2007r.);
 • Konkurs „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” – Najlepszy Prezydent Miasta Roku 2010;
 • Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz KIG – „Samorządowy Menedżer Roku 2010” w konkursie „Gmina Fair Play”;
 • Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – tytuł Magellana Roku za całokształt osiągnięć zawodowych (2012r.);
 • Europejskie Zgromadzenie Biznesu i Klub Rektorów Europy w Wielkiej Brytanii – laureat międzynarodowej nagrody „Zjednoczona Europa” (2012r.);
 • Europejskie Zgromadzenie Biznesu – certyfikat „Best Cities” (2012r.);
 • Konkurs „Innowator”– nagroda za najlepiej zarządzaną jednostką samorządową (2012r. i 2013r.);
 • Międzynarodowe Forum Innowacji Transportowych – „Primus Innovatorum 2013” w obszarze Transport, Logistyka Infrastruktura;
 • Podkarpacki Klub Biznesu, nagroda PKB – Laureat w kategorii: Osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój Podkarpacia;
 • Kapituła Fundacji „Akademia Polskiego Sukcesu” – Złoty Medal „Akademii Polskiego Sukcesu” (2014r.);
 • Plebiscyt „Gazety Wyborczej”, „25 lat Rzeszowa — najważniejsi ludzie” – I miejsce (2014r.);
 • Tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej (2017r.);
 • Tygodnika „Newsweek” – I miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast (w 2019.).

Odznaczenia państwowe:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1989r.;
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2005r.;
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2010r.;
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2014r.

 

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×