Grupa powstała w 2009 roku.

Przesłanką przemawiającą za jej utworzeniem były szybko rosnące ceny energii oraz opór środowiska przedsiębiorców przed tym postępującym wzrostem. 

Podkarpacki Klub Biznesu utworzył grupę zakupową na rok – 2020. Na wspólny zakup energii elektrycznej zdecydowało się 128 firm. W związku z bardzo trudną i niepewną sytuacją na rynku energii elektrycznej wyłoniono dwóch sprzedawców. Część firm będzie kupować energię od Polkomtel Sp. z o.o. a część od PGE Obrót SA. Takie rozwiązanie ograniczyło ryzyko wolumenowe i gwarantuje trwałość kontraktu.