Grupa funkcjonuje od 2015r.
Z warunków cenowych wynegocjowanych na rok 2020 korzysta łącznie 99 podmiotów.
Rozstrzygnięty został również konkurs ofert na dostawę paliwa gazowego na 2021r. Do tej grupy przystąpiło 93 firmy. Dostawcą gazu ziemnego dla Członków Grupy zarówno w roku 2020 jak i 2021 jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. PGNiG SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce.