Grupa funkcjonuje od 2015r.

Z warunków cenowych wynegocjowanych na rok 2019 korzysta łącznie 93 podmioty. Rozstrzygnięty został również konkurs ofert na dostawę paliwa gazowego na 2020r.
Do tej grupy przystąpiło 99 firm. Dostawcą gazu ziemnego dla Członków Grupy zarówno w roku 2019 jak i 2020 jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.