Grupa funkcjonuje w oparciu  o wynegocjowany autorski program ubezpieczeniowy, dedykowany wyłącznie pracownikom Firm zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu. Ochroną ubezpieczeniową objęto wiele grup ryzyka.

W ramach tej grupy zakupowej współpracujemy z: TUiR WARTA, MENTOR S.A., PZU Życie S.A.

Cena ustalana jest indywidualnie.