W celu zwiększenia siły przetargowej Członków Klubu wobec dostawców Podkarpacki Klub Biznesu powołał „Grupy Zakupowe” dające możliwość prowadzenia systemu wspólnych zakupów. Uzyskiwane z tego tytułu rabaty nie są do osiągnięcia indywidualnie, nawet przez największe firmy. Dzięki temu wszyscy zainteresowani ofertą wspólnych zakupów, zwłaszcza firmy małe i średnie otrzymują bardzo korzystne warunki.

Rozmiar korzyści z Grup Zakupowych niewątpliwie największy jest dla podmiotów małych i średnich. Jednym z założeń działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu jest pomoc słabszym. Nie byłoby to jednak możliwe bez udziału podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku i stosunkowo dużym potencjale. Dzięki temu właśnie „mniejsi” zyskują więcej mając tym samym szansę stać się większymi. Uzyskiwane korzyści nie zawsze mają wymiar wyłącznie finansowy. Bardzo ważny jest aspekt posprzedażowy – jakość obsługi, elastyczne podejście do oczekiwań klienta. Wspólne zakupy dają na tej płaszczyźnie możliwość wywierania większego nacisku na dostawców.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z warunków grup zakupowych Podkarpackiego Klubu Biznesu. Przypominamy, iż mogą Państwo występować w strukturze danej grupy zakupowej zarówno jako Odbiorca, ale również Dostawca asortymentu/usługi. W grupie siła!

 

 

Grupa powstała w 2009 roku. Przesłanką przemawiającą za jej utworzeniem były szybko rosnące ceny energii oraz opór środowiska przedsiębiorców przed tym postępującym wzrostem. Obecnie do grupy należy 198 podmiotów z Podkarpackiego Klubu Biznesu, zaś dostawcą energii elektrycznej w tym roku jest Polkomtel Sp. z o.o.

Aktualne warunki obowiązują od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

Grupa ta funkcjonuje od 2010r., zaś aktualnie należy do niej ponad 186 podmiotów. Przynależność do grupy umożliwia korzystanie z preferencyjnych cen usług kurierskich świadczonych przez Firmę DHL Parcel Sp. z o.o.  oraz DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Obecne warunki obowiązują od 1.03.2018r. do 28.02.2019r.

Grupa zakupowa funkcjonuje od 2005r. Aktualnym dostawcą jest PKN Orlen S.A., jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firmom zrzeszonym w ramach tej grupy zapewniamy możliwość zakupu paliwa po korzystnie wynegocjowanych cenach. Członkowie otrzymują karty FLOTA, które dają szereg możliwości m.in.:

  • dostęp do najszerszej sieci stacji paliw w Polsce,
  • łatwiejsze rozliczenie miesięczne,
  • otrzymanie jednej zbiorczej faktury na koniec okresu rozliczeniowego,
  • odroczenie terminu płatności,
  • dostęp do elektronicznych zestawień transakcji za pośrednictwem portalu orlen.pl

Oferta jest dedykowana podmiotom, których indywidualny wolumen zakupowy w skali miesiąca przekracza tysiąc litrów.

Obecne warunki obowiązują od 09.2016r.

Grupa została utworzona w 2015r., zaś w chwili obecnej przynależy do niej 64 podmioty.

Dostawcą gazu ziemnego dla Członków Grupy jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Obecne warunki obowiązują od 1.11.2017r. do 31.12.2018r.

Grupa została utworzona w  2012r. Obecnie liczy 47 podmiotów, zaś aktualnym dostawcą jest Amerigas Sp. z o.o.

Obecne warunki obowiązują od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.

W ramach Grupy – Firmy współpracują w sposób bezpośredni z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU S.A.

Jednocześnie rozpoczęliśmy współpracę z firmą brokerską MENTOR S.A., która obok pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczy liczne usługi dodatkowe m.in. audyty czy ocenę ryzyka.

Cena ustalana jest indywidualnie.

Grupa funkcjonuje w oparciu  o wynegocjowany autorski program ubezpieczeniowy, dedykowany wyłącznie pracownikom Firm zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu. Ochroną ubezpieczeniową objęto wiele grup ryzyka.

W ramach tej grupy zakupowej współpracujemy z: TUiR WARTA, MENTOR S.A., PZU Życie S.A.

Cena ustalana jest indywidualnie.